Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Còn trẻ mà đã dâm vcl