Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Biết anh đi làm mệt nên chủ động ngồi lên cặc anh